De jaarcijfers van Monuta laten zien dat het de uitvaartorganisatie 95 jaar na haar oprichting nog steeds voor de wind gaat. De uitvaartorganisatie met een uitvaartverzorgings- en uitvaartverzekeringstak is één van de grootste organisaties binnen de uitvaartbranche in Nederland. Zij toont wederom aan financieel gezond te zijn en zet met vertrouwen in de toekomst een nieuwe strategische koers uit.

Ontwikkelingen uitvaartverzorgingstak

Monuta was in 2018 betrokken bij de organisatie van ruim 14.000 uitvaarten. In meer dan de helft van de sterfgevallen kozen de nabestaanden voor een crematie (8.000 crematies). Monuta heeft zich in 2018 sterk gemaakt voor een persoonlijke uitvaart, dit is onder andere terug te zien in het aantal uitvaarten dat samen met de nabestaanden werd vormgegeven. Een andere opvallende trend is het bespreken van de uitvaartwensen met de uitvaartverzorger. Steeds meer mensen spreken hun wensen uit en laten deze vastleggen. Tot slot geeft Monuta aan dat het aantal begrafenissen op een natuurbegraafplaats – in plaats van een reguliere begraafplaats – in 2018 is toegenomen.

Ontwikkelingen uitvaartverzekeringstak

Monuta telde aan het eind van 2018 ruim 1,6 miljoen verzekeringsnemers en had daarmee een marktaandeel van 43,7%. De meeste verzekeringsnemers wonen in Nederland, circa 125.000 verzekeringsnemers zijn woonachtig in Duitsland. Met name door de groei in Duitsland is het aantal verzekeringsnemers met 6% gestegen in 2018. Het aantal mensen dat in Nederland een uitvaartverzekering heeft afgesloten is al jarenlang stabiel. Ook de verzekeringsnemers van Monuta sluiten voor langdurige tijd een uitvaartverzekering af, het aantal blijft daarmee in navolging van de landelijke trend stabiel.

Bedrijfsresultaten 2018

Monuta heeft het boekjaar 2018 af kunnen sluiten met een nettoresultaat van 17 miljoen euro. Het jaar daarvoor bedroeg dit dankzij gunstige beleggingsresultaten nog 33 miljoen euro. Desondanks mag Monuta terugkijken op een financieel succesvol jaar waarin de gezonde financiële balans is behouden. Dit wordt ook ondersteund door de solvabiliteit van 162%, dit is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven.

Nieuwe strategische koers

Monuta hecht veel waarde aan een persoonlijke uitvaart waar men als nabestaande een goed gevoel aan overhoudt. Bij het bepalen van de koers voor de aankomende jaren houdt de uitvaartorganisatie deze visie voor ogen. Door te focussen op het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening wil Monuta de klantbeleving centraal stellen. Ook in 2017 was er al extra aandacht voor een vakopleiding voor de aangesloten uitvaartverzorgers. Daarnaast worden de snelle ontwikkelingen binnen de uitvaartbranche op de voet gevolgd. Tot slot is er meer aandacht voor digitalisering binnen de uitvaartorganisatie.

Bron: Monuta.nl