Op woensdag 31 januari 2018 tekenden de directeur uitvaartzorg van Monuta (Roos Zwetsloot) en de algemeen directeur van PC Uitvaart (Jeanine Helthuis) een samenwerkingsovereenkomst in De Heeren van Sanoy in Alkmaar. Deze samenwerking betekende het begin van de realisatie van een nieuw multifunctioneel uitvaartcentrum in Alkmaar.

Zowel Monuta als PC Uitvaart hebben een jarenlange ervaring in het exploiteren van uitvaartcentra. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt de kennis van beide partijen samengevoegd.

Volledige uitvaart op één locatie

Het multifunctionele uitvaartcentrum zal de mogelijkheid bieden om een volledige uitvaart te verzorgen op slechts één locatie. Van de opbaring tot de condoleance en van de afscheidsceremonie tot de koffietafel. Alles kan op deze locatie plaatsvinden. Dit sluit weer aan bij de missie van Monuta: een afscheid met een goed gevoel.

Modern ontwerp en bereikbaar

Het moderne ontwerp voor het uitvaartcentrum voldoet volledig aan de huidige wensen van klanten. Het gebouw wordt volledig geïntegreerd in het polderlandschap van de Egmondermeer. Het uitvaartcentrum zal langs de randweg van Alkmaar staan, waardoor deze zeer goed bereikbaar is. Naar verwachting zal het nieuwe uitvaartcentrum in de loop van 2019 open gaan.