Wist u dat steeds meer mensen met een lager inkomen besluiten om geen uitvaartverzekering af te sluiten? Dit heeft als gevolg dat steeds meer overleden personen begraven worden op kosten van de gemeente. Veel uitvaartverzekeraars zien dit met lede ogen aan. Ze vrezen dat dit de komende jaren nog veel vaker zal gebeuren.

De laatste jaren worden er steeds meer overledenen begraven op kosten van de gemeente. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal begrafenissen dat door een gemeente is betaald zelfs gestegen met 15 procent. Wanneer een gemeente een begrafenis regelt, dan worden de begrafeniskosten door de belastingbetaler betaald. Alle Nederlandse gemeenten betalen elk jaar meer dan zes miljoen euro aan uitvaartkosten.

Een zorgelijke ontwikkeling

Uitvaartverzekeraars constateren dat mensen met een lager inkomen geen begrafenis- of crematieverzekering meer afsluiten. Van de groep consumenten met een minimuminkomen heeft ruim de helft een uitvaartverzekering. Onder de groep consumenten met een hoger inkomen is dit zo’n 80 procent. Een groot verschil dus. Uitvaartverzekeraars vinden dit een zorgelijke ontwikkeling, want consumenten met een laag inkomen vallen juist binnen de groep die wel een uitvaartverzekering nodig heeft.

De kosten van een sobere uitvaart

De kosten van een sobere uitvaart liggen rond de 6000 euro. Als een overleden persoon nooit een uitvaartverzekering heeft afgesloten, dan moeten zijn of haar nabestaanden de begrafenis of crematie betalen. Wanneer de nabestaanden dit niet kunnen of weigeren, betaalt de gemeente de uitvaart.

Invoering van het provisieverbod

De verzekeraars hebben geconstateerd dat de invoering van het provisieverbod in 2013 een reden is dat steeds minder minima een uitvaartverzekering afsluiten. Wanneer u een uitvaartverzekering afsluit, dan moet u advieskosten betalen voor een adviesgesprek.

Hoge kosten voor een adviesgesprek

De kosten van een adviesgesprek zijn redelijk hoog. Vaak betaalt u hier 100 euro of meer voor, terwijl u voor de maandpremie van uw uitvaartverzekering zo’n vijf tot tien euro betaalt. Voor consumenten met een lager inkomen zijn de kosten van het adviesgesprek erg hoog. Honderd euro is een flink bedrag dat ze eigenlijk niet kunnen missen. Dit is dan ook de reden dat minima er steeds vaker voor kiezen om geen uitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraars willen dat iedereen een uitvaartverzekering moet kunnen afsluiten. Ze pleiten ervoor dat consumenten de mogelijkheid hebben om de advieskosten gespreid te betalen of via een kleine premieopslag.

Bron: AD.nl