In 2018 opende het kinderoncologische ziekenhuis het Prinses Máxima Centrum haar deuren. In dit centrum wordt intensieve en complexe zorg geboden aan kinderen met kanker. Ongeveer 1 op de 4 kinderen met een vorm van kanker komt op jonge leeftijd door deze ziekte te overlijden. Het centrum onderzoekt de mogelijkheden om de kinderen, de nabestaanden en de medewerkers meer ondersteuning te bieden op het gebied van verlies en rouw.

Gericht op genezing

Het Prinses Máxima Centrum is net als ieder ander ziekenhuis met name gericht op beter worden. Zowel binnen de opleiding als in de praktijk ligt de focus op het genezen van de patiënt. Voor 25% van de kinderen met kanker is genezing echter niet mogelijk. Medewerkers van het oncologisch centrum worden daardoor vaak geconfronteerd met vragen rondom de dood, het afscheid en rouw. Het verlies van een patiënt kan ook een grote impact op de medewerkers zelf hebben. Het centrum zoekt naar manieren om medewerkers hier goed bij te begeleiden. Op dit moment wordt onderzocht of samenwerking met Vereniging Yarden hierbij mogelijk is. Naast de uitvaartverzekeringstak kent Yarden namelijk ook een vereniging. Vereniging Yarden bestaat uit een groep vrijwilligers die mensen bijstaat bij verliesverwerking.

Meer behoefte aan deskundige begeleiding rondom rouw

Er wordt op dit moment al veel gedaan om aandacht te geven aan verlies en rouw. Zo is er een afscheidskamer, worden artsen goed opgeleid om slechtnieuwsgesprekken te voeren en vinden er met regelmaat evaluaties plaats waarbij medewerkers hun gevoelens kunnen uiten. Er blijkt echter dat er meer behoefte is aan deskundige begeleiding binnen de rouwverwerking, zowel voor de nabestaanden als de medewerkers. Vereniging Yarden zou hier een goede partner bij kunnen zijn, maar het centrum houdt de opties nog open.

Concrete plannen

Er spelen veel praktische vragen, bijvoorbeeld over de inrichting van de afscheidskamer. Aan de ene kant moet deze kamer praktisch ingericht worden, maar het moet ook een kamer zijn die rust uitstraalt. Daarnaast is er behoefte aan training op het gebied van rouwverwerking en nazorg zodat er bij het verlies van een kind adequate hulp kan worden geboden. Tot slot is er behoefte aan een inloopspreekuur waar zowel medewerkers als ouders terecht kunnen met vragen omtrent de uitvaart, rouw en andere specifieke kwesties. Uiteindelijk zal het centrum graag een rouwdeskundige in dienst willen stellen om permanente zorg en aandacht te kunnen bieden aan de kinderen, de ouders en de medewerkers.