Het is binnenkort niet meer mogelijk om een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij Klaverblad. De Lifetri Groep neemt de volledige levensverzekeringstak van Klaverblad over. Klaverblad verlegt de focus naar schade- en inkomensverzekeringen.

Overname 442.000 polissen

Klaverblad heeft op dit moment 442.000 polishouders met een uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering. Deze polissen vertegenwoordigen een premievolume van 63,5 miljoen euro. Naar verwachting zal de Lifetri Groep deze levensverzekeringstak na de zomer volledig overnemen, mits er toestemming wordt gegeven door de toezichthouders. Met de verkoop verhuist ook 17,5 fte personeel naar de Lifetri Groep. Over de overnamesom willen beide partijen geen uitspraken doen.

Focus op schade- en inkomensverzekeringen

Klaverblad wil de focus verleggen naar de schadeverzekeringstak. Door de focus op deze tak te leggen en de levensverzekeringen af te stoten, wil Klaverblad de dienstverlening en de kwaliteit van de producten verbeteren. Daarnaast spelen ook de lage rentestand en de waarde van de levensverzekeringstak een grote rol bij de beslissing deze nu te verkopen, aldus Barth (directeur Klaverblad).

Kansen op gebied van schade en aov

De Gunst (productmanager zakelijke verzekeringen), onderstreept de nieuwe focus van Klaverblad. Hij ziet kansen voor de schadeverzekeringen, met name in het mkb en de agrarische sector. Naast zakelijke schadeverzekeringen wil de verzekeraar zich ook richten op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Volgens De Gunst is daar veel tijd en energie voor nodig vanuit het management. De verkoop van de levensverzekeringen maakt daar de weg voor vrij.

Financieel gezond

Verrassend genoeg bleek uit de jaarcijfers van 2018 juist dat de levensverzekeringstak het beter doet dan de schadeverzekeringstak. De winst van 3,1 miljoen euro was grotendeels te danken aan de 17,6 miljoen euro die voortkwam uit de uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen. Volgens Barth zijn echter beide takken kerngezond en wordt de levensverzekeringstak niet om financiële redenen verkocht. De cijfers geven door gunstige beleggingsresultaten een vertekend beeld van de bedrijfsresultaten.

Over de Lifetri Groep

De Lefetri Groep is een relatief jonge speler in de verzekeringsbranche. De in 2018 in Nederland opgerichte verzekeringsgroep is eigendom van de TSSP, een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Vorig jaar nam de Lifetri Groep al de uitvaartverzekeringen van Nuvema over. Nuvema was tot september in handen van Conservatrix. Naar verwachting zijn de levensverzekeringen van Klaverblad niet de laatste investering van deze verzekeringsgroep, Lifetri Groep heeft aangegeven verder te willen investeren in de Nederlandse uitvaartverzekeringsbranche.

Nieuwe levensverzekeringen

Over Nuvema is bekend dat de naam op termijn gewijzigd zal worden naar Lifetri, waarschijnlijk is dit ook voor de levensverzekeringen van Klaverblad het geval. Het is nog onbekend of de overname zal leiden tot een premiewijziging van bestaande verzekeringen. Mogelijk introduceert de Lifetri Groep binnenkort nieuwe levensverzekeringen. Het is na de overname niet meer mogelijk een levensverzekering bij Klaverblad af te sluiten.

Bron: Amweb.nl