Een levensverzekering afsluiten is in Nederland niet verplicht, toch kiezen veel mensen voor een dergelijke verzekering. Zij willen hun nabestaanden beschermen of juist zelf genieten van een extraatje op latere leeftijd. Welke levensverzekering u nodig heeft, wordt bepaald door het doel dat u voor ogen heeft.

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering sluit u in de meeste gevallen af om uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden. Er zijn echter ook levensverzekeringen die het verzekerde bedrag uitkeren als u op een bepaalde datum nog in leven bent. Een levensverzekering is dus een verzekering die draait om uw leven of sterven, u verzekert dus uw leven.

Soorten levensverzekeringen

We kunnen verschillende soorten levensverzekeringen onderscheiden. Ten eerste is er de uitvaartverzekering. Met deze levensverzekering worden de kosten van uw uitvaart vergoed. Daarnaast zijn er overlijdensrisicoverzekeringen, deze verzekeringen keren een bedrag uit aan uw nabestaanden als u voor een bepaalde datum komt te overlijden. Tot slot zijn er ook levensverzekeringen die niet bij overlijden maar juist bij leven uitkeren. Een combinatieverzekering kan verschillende elementen van bovenstaande soorten bevatten.

Redenen om te kiezen voor een levensverzekering

Er zijn verschillende reden om te kiezen voor een levensverzekering. In de meeste gevallen is een dergelijke verzekering noodzakelijk wanneer u een huis koopt. Op die manier kan de partner in het huis blijven wonen wanneer u komt te overlijden. Daarnaast sluiten echtparen vaak een levensverzekering af om de nabestaande van voldoende inkomsten te kunnen voorzien wanneer één van beiden overlijdt. Het is ook mogelijk om alleen de kosten van uw uitvaart te verzekeringen, in dat geval kiest u voor een uitvaartverzekering. Wilt u graag later naast uw pensioen een extra inkomen genereren? Dan is een levensverzekering die uitkeert bij leven een goede keuze.

Verschil levensverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Veel mensen denken dat een levensverzekering hetzelfde is als een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die enkel uitkeert wanneer u voor een bepaalde datum komt te overlijden. Het is daarmee dus slechts een soort levensverzekering, zoals gezegd bestaan er verschillende typen levensverzekeringen met specifieke voorwaarden waarmee uw leven wordt verzekerd.

Uitkering levensverzekering en de belastingdienst

Over de geldsom die na een overlijden wordt uitbetaald, moet erfbelasting betaald worden. Een bepaald bedrag is echter van belasting vrijgesteld. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de relatie van de begunstigde tot de overledene. Partners en kinderen betalen het laagste belastingtarief, namelijk 10% over de eerste 124.727 euro. Het is mogelijk om te besparen op de erfbelasting. Dit kunt u doen door een testament op te stellen bij de notaris. De notaris is op de hoogte van alle wetgeving rondom de erfbelasting en kan u helpen zo veel mogelijk voordeel te halen uit de levensverzekering. Over een uitkering bij leven betaalt u inkomstenbelasting.

Bron: Yarden.nl