De helft van de Nederlanders met een uitvaartverzekering weet niet welke dekking hun verzekering biedt of hoe hoog de dekking is. Meer dan de helft van de verzekerden bekijkt hun verzekeringspolis zelden of helemaal nooit. Vooral onder de jongvolwassenen is er veel onduidelijkheid. Ze weten niet waarvoor ze verzekerd zijn en wat de hoogte is van de dekking. Dit is gebleken uit een onderzoek van Monuta onder zo’n 2100 Nederlanders.

Driekwart van de Nederlanders heeft geen uitvaartverzekering

Uit het onderzoek kwam naar voren dat ongeveer driekwart van de Nederlanders een uitvaartverzekering heeft. De rest van de Nederlanders is niet met hun uitvaart bezig of verwacht dat de uitvaart op een andere manier wordt betaald. 43 procent weet helemaal niet hoeveel een uitvaart kost.

Te lage dekking

Ook al weten veel verzekerden weinig over hun uitvaartverzekering, toch denkt een kwart van de verzekerden dat de verzekerde waarde te laag is. Deze gedachte is terecht, want de ondervraagden hebben gemiddeld een dekking van 6.777 euro. Dit bedrag is aan de lage kant. Een uitvaart kost al snel tussen de 6500 en 11.000 euro.

Slechts een kwart controleert de waarde

De meeste ondervraagden gaven aan bewuster na te denken over de dekking die de schade- of inbraakverzekering biedt, dan over de dekking van de uitvaartverzekering. Slechts een kwart van de verzekerden controleert elk jaar de waarde van hun uitvaartverzekering. Ondanks het feit dat veel Nederlanders weinig weten over de dekking van de uitvaartverzekering, wil tachtig procent van de Nederlanders voorkomen dat hun nabestaanden de uitvaartkosten moeten betalen.

De huidige uitvaartpolis controleren

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wijst Monuta alle Nederlanders met een uitvaartverzekering erop om hun huidige uitvaartpolis te controleren. Het kan soms lonen om de dekking te verlagen, te verhogen of om een tweede uitvaartverzekering af te sluiten.