Bij extern onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door de forensisch specialisten van ISP is geen bewijs gevonden voor het vervalsen van vingerafdrukken door medewerkers van uitvaartorganisatie DELA. DELA kwam vorig jaar opnieuw onder vuur te liggen toen zij naast het onrechtmatig afnemen van vingerafdrukken ook werd beschuldigd van vervalsing. DELA zou volgens oud-medewerkers nabestaanden sieraden hebben verkocht met een valse vingerafdruk.

Opnieuw in opspraak

Vorig jaar kwam bij Radar aan het licht dat DELA onrechtmatig vingerafdrukken afnam van overledenen om deze vervolgens te gebruiken voor commerciële doeleinden. Zij verwerkten deze vingerafdrukken in sieraden die de nabestaanden konden kopen. DELA bood excuses aan en verscherpte het beleid, maar korte tijd daarna is de uitvaartorganisatie gestopt met het aanbieden van de persoonlijke herdenkingssieraden. Onlangs werd DELA opnieuw in diskrediet gebracht door een aantal oud-medewerkers die anoniem bij Radar verklaarden dat vingerafdrukken regelmatig werden vervalst. Medewerkers zouden zelf een vingerafdruk zetten wanneer het niet mogelijk was een vingerafdruk af te nemen bij de overledene of wanneer dit was vergeten. DELA herkende zich niet in deze aantijgingen, maar stelde wel een onderzoek in.

Onderzoeksresultaten tonen geen misstanden

De onderzoekers van de International Security Partners (ISP) zeggen dat zij alle verklaringen van de oud-medewerkers die de beschuldigingen naar buiten brachten zorgvuldig hebben nagetrokken. Er is niet gesproken met de anonieme medewerkers, aangezien zij niet zijn ingegaan op een uitnodiging van de ISP. Het beleid van de organisatie omtrent het afnemen van vingerafdrukken bij overledenen is ook getoetst. Er zijn daarbij geen misstanden aan het licht gekomen. De gemaakte vingerafdrukken zijn onderling vergeleken en er stonden geen dubbele afdrukken geregistreerd. Alles wijst erop dat DELA zorgvuldig heeft gehandeld. Er zijn geen op zichzelf staande incidenten aan het licht gekomen, laat staan dat er sprake zou zijn van een onzorgvuldig of zelfs onrechtmatig beleid.

Directie DELA reageert opgelucht

Directeur Edzo Doeve is opgelucht door de onderzoeksresultaten. Hij betreurt het dat de beschuldigingen zoveel medewerkers en nabestaanden heeft geraakt. Veel nabestaanden waren bang dat hun herdenkingssieraad niet echt was en een andere vingerafdruk bevatte dan die van hun overleden dierbare. Hij hoopt dat dankzij de weerlegging van de aantijgingen door onafhankelijk forensisch specialisten het vertrouwen in DELA weer zal herstellen.

Volgens Radar is DELA nog niet vrijgepleit

Volgens Radar is met het onderzoek de onschuld van DELA nog niet bewezen. Het is immers erg moeilijk om vingerafdrukken te vergelijken, er bestaat geen bestand waar de echte vingerafdrukken van overledenen zijn opgeslagen ter vergelijking. Uit het onderzoek is enkel gebleken dat de beschuldigingen niet met bewijs kon worden onderbouwd. Radar is dus niet tevreden met het resultaat, maar gaat verder geen actie ondernemen: “Wij hebben onze journalistieke plicht vervuld door het verstrekken van de door ons verkregen informatie. Verder kunnen wij niets betekenen.”

Bron: AD.nl