Radar onthulde vorig jaar dat DELA ongevraagd vingerafdrukken van overledenen verzamelt om deze vervolgens te gebruiken voor commerciële doeleinden. Nu geven (oud)medewerkers van de uitvaartorganisatie aan dat er ook nog eens gesjoemeld wordt bij het afnemen van deze vingerafdrukken. DELA herkent zich niet in deze aantijgingen en stelt een onafhankelijk onderzoek in.

Geen toestemming van nabestaanden

In de uitzending van Radar bleek dat er vingerafdrukken van overledenen werden genomen zonder toestemming te vragen aan de nabestaanden. Vervolgens werden er door DELA sieraden aangeboden waarin de vingerafdruk van de overleden dierbare verwerkt kon worden. Een mooie herinnering aan de overledene, maar de werkwijze was wel in tegenspraak met de privacywet. Bovendien vonden nabestaanden het simpelweg niet fatsoenlijk dat dit gebeurde zonder hen te informeren. DELA bood excuses aan en wijzigde naar eigen zeggen het beleid. Voortaan is er uitdrukkelijk toestemming van de nabestaanden nodig voordat er vingerafdrukken genomen mogen worden.

Gesjoemel met vingerafdrukken

Volgens (oud)medewerkers van DELA gaat er nog meer mis bij het afnemen van de vingerafdrukken. Zo zouden er vingerafdrukken van medewerkers genomen zijn in plaats van die van de overledene wanneer dit tijdens de verzorging vergeten was. Ook wanneer het vanwege de staat van het lichaam onmogelijk was een goede vingerafdruk te nemen, werd de vingerafdruk vervalst. Bovendien werd hier volgens diverse medewerkers nonchalant en zelfs lacherig mee omgegaan. De (oud)medewerkers treden met name naar voren vanwege dit gebrek aan respect.

Beleid of incident?

Volgens de (oud)medewerkers werden er vingerafdrukken vervalst ten behoeve van DELA en de nabestaanden. Dit zou suggereren dat het sjoemelen met de vingerafdrukken een direct gevolg is van het beleid van DELA. De (oud)medewerkers, die elkaar overigens niet kennen en individueel hun verhaal deelden, geven aan dat het meerdere keren is voorgekomen dat er een valse vingerafdruk is afgenomen. Dit gebeurde door de medewerkers die verantwoordelijk waren voor het verzorgen van de overledene. DELA besteedt dit vaak uit aan lokale organisaties.

Reactie DELA

DELA reageert geschokt op de recente aantijgingen en herkent zich niet in het geschetste beeld. Directeur Edzo Dove stelt dat er uit intern onderzoek onder de medewerkers niet is gebleken dat deze geruchten op waarheid berusten. Incidenten kan hij echter niet uitsluiten. Hij stelt daarom een extern onderzoek in om eventuele incidenten aan het licht te brengen. De werkwijze van zowel de eigen medewerkers als externe bedrijven waar DELA mee samenwerkt wordt daarbij tegen het licht gehouden. Hij wil benadrukken dat het geschetste beeld zeker geen beleid is van DELA en dat eventuele incidenten directe gevolgen zullen hebben voor de betrokkenen.

Bron: AD.nl