Crowdfunding is hot. Online via social media geld inzamelen om een bedrijf te starten of een product te ontwikkelen is ondertussen gemeengoed. Een recenter verschijnsel is crowdfunding om een uitvaart te bekostigen. Zijn wij Nederlanders daar niet te nuchter en te zuinig voor? Nuvema, verstrekker van uitvaartverzekeringen, liet het uitzoeken door marktonderzoeker Multiscope.

Zouden wij meewerken aan crowdfunding voor een uitvaart?

Multiscope ondervroeg een panel van 1000 personen over deze materie. Uit de antwoorden blijkt dat crowdfunding niet echt als een optie wordt gezien om een uitvaart te bekostigen. Slechts 2,6% zou die optie wel in overweging nemen. Geld vragen aan familie en vrienden ligt voor 14% meer voor de hand, maar de helft van de ondervraagden zou liever geld lenen als er geen uitverzekering is afgesloten. 30% tenslotte zou aankloppen bij de gemeente.

Als het aankomt op geld geven lijkt de Nederlander wat bereidwilliger: de helft zou wel mee willen betalen aan de uitvaart van een vriend of familielid. Van de jongeren is zelfs 75% daartoe bereid. Maar ook hier wordt crowdfunding niet als de ideale optie gezien. 71% van de ondervraagden zou zeker geen geld geven, 21% zou het wel overwegen. 8% was daadwerkelijk ooit benaderd met een verzoek om geld te geven en van hen gaf 20% ook daadwerkelijk een bijdrage aan de uitvaart.

Crowdfunding of toch liever een uitvaarverzekering?

Voor hun eigen uitvaart kiest de helft van de ondervraagden voor de tweede optie, de uitvaartverzekering. 30% gaat ervan uit dat ze genoeg geld achterlaten om de uitvaart van te bekostigen en 3,5% neemt aan dat de nabestaanden de uitvaart wel zullen betalen. Slechts 1% ziet crowdfunding als een optie.

Over Nuvema

De uitvaartverzekeringen van Nuvema zijn natura verzekeringen. Dat wil zeggen dat de uitvaart door hen wordt verzorgd, zodat de nabestaanden daar niet mee belast worden. Nuvema verzorgt zowel begrafenissen als crematies. Voor u bij Nuvema een verzekering afsluit wordt er uitgebreid gekeken naar uw persoonlijke wensen. Daar wordt de uitvaartverzekering geheel op afgestemd. Wel is het aan te raden altijd uw uitvaartverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders. De website uitvaartverzekeringexpert.nl is daar bij uitstek geschikt voor. Hier vindt u alle mogelijkheden van de belangrijkste aanbieders van uitvaartverzekeringen overzichtelijk bij elkaar. De verzekering van uw keuze kunt u direct online afsluiten.

Bron: Nuvema.nl