De branchevereniging BGNU heeft verscherpte maatregelen geadviseerd rondom de organisatie van condoleances en uitvaarten in verband met de verspreiding van het coronavirus. Niet alle uitvaartverzorgers nemen deze adviezen over. Zij stellen dat het emotionele leed dat ontstaat door mensen een uitvaart te ontzeggen te groot zal zijn.

Maatregelen met ernstige gevolgen voor uitvaarten

Sinds vrijdag worden er geen uitvaarten meer georganiseerd waar meer dan honderd genodigden bij aanwezig zijn. Uitvaarten met veel belangstellenden kunnen door middel van een livestream vaak door de afwezigen vanuit huis worden gevolgd. Monuta heeft het aantal genodigden sinds vrijdag teruggebracht naar dertig personen.

Ook worden er sinds de oproep van premier Rutte geen handen meer geschud. Er wordt nu gecondoleerd met een knikje, een hand op het hart of met het Namasté-gebaar. Wie hoest, keelpijn heeft, niest en/of koorts heeft, wordt sinds vrijdag dringend verzocht thuis te blijven.

Aangescherpte regels

De branchevereniging adviseert de uitvaartbranche nog scherpere regels te hanteren. Zo wordt er geadviseerd alleen familie van de eerste graad bij de condoleance en uitvaart aanwezig te laten zijn. Eerstegraads familieleden zijn de partner, de ouders, de schoonouders, de kinderen, de schoondochters en de schoonzoons van de overledene. DELA heeft aangegeven zich niet aan dit advies te houden. Er wordt gekeken naar de emotionele band met de overledene en niet naar de bloedband. De uitvaartverzorger geeft aan dat je juist nu dierbaren van de overledene niet met extra emotioneel leed op kunt zadelen.

Extra maatregelen

Uitvaartorganisaties beperken het aantal aanwezigen bij een uitvaart nu tot circa vijftien personen. Zoals gezegd is de band met de overledene bij de keuze van de aanwezigen de belangrijkste factor. De aanwezigen dienen een afstand van 1,5 meter tussen elkaar aan te houden. Handen schudden en andere lichamelijk contact wordt afgeraden. Wie (milde) gezondheidsklachten wordt verzocht thuis te blijven.

Uitgestelde afscheidsdienst

Uitvaartorganisaties ondersteunen nabestaanden die de uitvaartceremonie nu niet kunnen vormgeven zoals zij en/of de overledene deze voor ogen hadden. Er wordt aangeraden om op een later tijdstip – wanneer de maatregelen zijn ingetrokken – alsnog een volwaardige afscheidsceremonie te organiseren. Het is echter nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat het coronavirus verslagen wordt en er weer ruimte en gelegenheid komt om dergelijke afscheidsceremonies te organiseren.

Meer moslimuitvaarten in Nederland

Nu het vliegverkeer grotendeels stil ligt, is het ook niet mogelijk om overleden moslims in het land van herkomst te begraven. Aangezien een overledene binnen bepaalde tijd begraven moet worden, kiezen veel moslims voor een begrafenis in Nederland. Er zijn in Nederland een aantal moslimbegraafplaatsen waar moslims volgens de traditionele gebruiken kunnen worden begraven.