Na een jarenlange strijd is de wet die het mogelijk maakt om doodgeboren kinderen te registreren in de basisadministratie van de gemeente (BRP) van kracht gegaan. Door de wetswijziging hebben ook deze kinderen nu bestaansrecht gekregen.

Ontkenning bestaan

Tot voor kort konden alleen kinderen die na de geboorte geleefd hadden worden geregistreerd in de basisregistratie persoonsgegevens. Er moest namelijk een geboortedatum worden geregistreerd en kinderen die niet levend ter wereld waren gekomen, waren volgens de wet nooit geboren. Voor veel ouders was dit erg pijnlijk. Door de geboorte van een kind te ontkennen, ontkent men immers ook dat deze ooit bestaan heeft. Ook het feit dat er verschil werd gemaakt tussen kinderen die kort na de bevalling waren overleden en kinderen die al in de buik waren gestorven, werd door de ouders als uiterst pijnlijk en onrechtvaardig ervaren.

Jarenlange strijd

In 2015 zijn Natasja Geyteman en Jeannette Rietberg een petitie gestart om hier verandering in te brengen. De campagne kreeg veel media-aandacht en er bleek een groot draagvlak voor hun wens te bestaan. Ruim 82.000 mensen tekenden de petitie die in 2016 werd aangeboden aan minister Plasterk. Al was de minister eerst stellig in zijn overtuiging dat een wetswijziging niet mogelijk was, toch bleken dit de eerste stappen te zijn richting een wetsverandering. Hij ging met Roos Schlikker (columniste) in gesprek over een wetswijziging. In eerste instantie werd er aangestuurd op een register voor doodgeboren kinderen naast de BRP, maar de ouders vonden het juist belangrijk dat de geboorte en dus het bestaan van deze kinderen erkend werd. Eind 2018 ging de vernieuwde wet door de Tweede en tot slot door de Eerste Kamer. Sinds december 2018 is het registreren van doodgeboren kinderen mogelijk.

Wetswijziging

Volgens de nieuwe wet mogen alle kinderen die overlijden worden bijgeschreven in het BRP. Overleden kinderen zullen emotioneel altijd deel uitmaken van het gezin, maar nu kan het ook in de officiële registratie worden opgenomen. Er wordt bij deze wet geen onderscheid meer gemaakt tussen doodgeboren kinderen en kinderen die nog even hebben geleefd na de geboorte. Ook wanneer u in de eerste vier maanden van de zwangerschap uw kind verliest, kunt u deze registreren in het persoonsregister. Er is dan wel een medische verklaring nodig.

Registreren met terugwerkende kracht

De wet geldt niet alleen voor kinderen die na de wetswijziging zijn geboren. Ook kinderen die eerder niet geregistreerd konden worden, kunnen nu alsnog worden opgenomen in het register. Al is het jaren geleden, veel ouders vinden het toch fijn dat hun kind met naam wordt vastgelegd als een onderdeel van het gezin. In de media verschenen onlangs diverse voorbeelden van ouders die door de nieuwe wet het gevoel kregen dat hun kind eindelijk bestaansrecht heeft gekregen.

Bron: Monuta.nl