Uitvaartorganisatie Yarden is niet in staat om op lange termijn alle kosten van een uitvaart te kunnen vergoeden. Onder verscherpt toezicht van De Nederlandsche Bank is Yarden genoodzaakt maatregelen te treffen. Honderdduizenden klanten van Yarden dreigen nu de dupe te worden van dit nieuwe beleid, de extra kosten worden namelijk direct doorberekend naar de klant.

Onvoldoende geld uit premies en beleggingen

Yarden heeft te lijden onder de forse kostenstijging van een uitvaart. Dit komt onder andere door de inflatie, maar ook door de strengere regels rondom het organiseren van een uitvaart. Daarnaast heeft Yarden te maken met tegenvallende beleggingsresultaten vanwege de lage rentestand. Door deze samenloop van omstandigheden heeft de uitvaartorganisatie onvoldoende buffer opgebouwd om alle klanten de vergoeding te geven waar zij recht op hebben. De Nederlandsche Bank die fungeert als toezichthouder dwingt Yarden daarom maatregelen te treffen.

Honderdduizenden gedupeerden

De naturapolissen die lang geleden zijn afgesloten zorgen voor de grootste problemen. Deze polissen beloven een vergoeding van een volledige uitvaart in de vorm van diensten en services, ongeacht de kosten. Deze uitvaarten zijn voor Yarden niet langer meer rendabel, sterker nog: deze uitvaarten kosten de uitvaartorganisatie veel geld. Geld dat niet langer beschikbaar is, omdat er met premies en beleggingen te weinig geld is binnengekomen bij de uitvaartverzekeraar. Zeker 380.000 klanten van Yarden hebben een dergelijke naturapolis afgesloten, zij zullen nu zelf op moeten draaien voor de extra kosten.

Gevolgen voor verzekerden

Yarden zal vanaf 1 januari 2020 de waarde van de lopende naturapolissen bevriezen. De waarde van deze polissen wordt op dat moment vastgezet. Als de kosten na deze datum verder stijgen, wat hoogstwaarschijnlijk het geval zal zijn, dan worden deze extra kosten niet langer vergoed. Yarden biedt klanten drie mogelijkheden om met deze verandering om te gaan. Ten eerste kan de klant via Yarden sparen om deze kosten te kunnen voldoen. Ten tweede heeft men de optie om de uitvaartverzekering op te zeggen. Tot slot is er de mogelijkheid om niets te doen. De eventuele extra kosten komen dan te zijner tijd voor rekening van de nabestaanden.

Juridisch houdbaar?

Yarden hoopt met deze maatregelen de financiële problemen terug te kunnen dringen. Er is al eens eerder geprobeerd een wijziging aan te brengen in de uitvaartverzekeringen om de stijgende kosten draagbaar te maken, maar toen werd Yarden op het laatste moment tegengehouden door de rechtbank. Volgens de uitvaartorganisatie zijn deze maatregelen wel juridisch houdbaar. Gedupeerden worden deze week schriftelijk op de hoogte gesteld.

Bron: Telegraaf.nl